LodretPrikker.gif

Karin-4.jpg

 

Karin Pedersen
Direktør, Cand.merc.
E-mail: kp@mascott-management.com
Mobil: +45 20121910

Skype: karin.annette.pedersen 

 

 

logo-ikon.gif

   
 

KERNEYDELSER

 
   
 

Bestyrelsesarbejde:
Jeg arbejder aktivt med bestyrelsesarbejde. Jeg er medlem af forskellige professionelle netværk, der arbejder fokuseret med ”den professionelle bestyrelse”.

 

Strategisk Udvikling og Rådgivning:

Jeg faciliterer udviklings- og forandringsprocesser således, at virksomheden sikres en strategisk, fremadrettet og lønsom platform. Jeg yder rådgivning til virksomheder i forbindelse med deres overvejelser om strategisk retning, udarbejdelse af forretningsplaner, forretningsudvikling, internationalisering m.v.

 

Interim Ledelse:
Jeg påtager mig midlertidige ledelsesopgaver. Som midlertidig leder ansættes jeg til at løse en konkret opgave - det være sig etablering/afvikling af et selskab i indland eller udland, "brobygger" mellem to direktører osv.  

 

Analyse:

Vi gennemfører nationale og internationale analyser for private og offentlige virksomheder – kvalitative såvel som kvantitative. Vi er medlemmer af ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research). Det betyder, at vi har accepteret at følge retningslinjerne, som er udstukket af ESOMAR, hvilket sikrer overholdelse af høje professionelle og etiske standarder.

 

Vi lytter til kunden og forsøger at forstå kunden og kundens behov. Det betyder, at vi altid leverer kundetilpassede løsninger. En løsning kan inkludere, at vi:

• Medvirker ved definition af problemstilling og sikrer korrekt beslutningsgrundlag
• Sikrer anvendelse af en hensigtsmæssig metode og analyse
• Sikrer dataindsamling via fokusgrupper, dybdeinterviews, spørgeskemaundersøgelser
• Gennemfører analyse og udarbejder anbefalinger
• Udvikler forretningsplan, strategi m.v.
• Faciliterer strategiprocesser f.eks. ved gennemførelse af workshops
• Gennemfører behovsanalyser og forundersøgelser